Робочий план

Робочий план

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

WP 1. Аналіз поточних програм і компетенцій з вбудованих систем

Опитувальник роботодавців Київського регіону

Опитувальник студентів КУБГ

Результати анкетування роботодавців

Аналіз компетентностей студентів з вбудованих систем та навчальних програм

Аналіз навчальних програм і дисциплін фрагментарної підготовки студентів у сфері вбудованих систем

WP 2. Модифікація навчальних програм і розробка курсів

Розробка відео уроків (відео курс)

Організація та проведення вебінарів «Створення сучасного електронного курсу»

Встановлення та вивчення можливостей програмного забезпечення

Підготовка вимог до структури електронного курсу на LMS Moodle (вимоги до структури курсу)

Розробка електронних курсів (система е-навчання)

Відео-курс по роботі з LMS Moodle для створення електронних курсів

WP 3. Реалізація віртуального навчального середовища

Створення проекту на Вікі-порталі та його наповнення (Сторінка проекту)

Налаштування платформи для системи реалізації та управління навчанням (Система електронного навчання)

Підготовка і проведення вебінарів (Відеозаписи вебінарів)

Створення лабораторії віддалених систем (Висвітленння, Положення про лабораторію, Наказ про використання ЛВС)

Вікі-портал проекту для підтримки словника термінів з вбудованих систем

Проведення вебінарів з адміністрування та використання LMS Moodle

WP 4. Перепідготовка академічних викладачів з інженерії і віртуальних платформ навчання

Співпраця з ІТ-компаніями, з ІТ бізнес-структурами, профільними навчальними закладами

Проведення всеукраїнського експерименту з запровадження робототехніки (Наказ МОН України)

Навчання викладачів (сайт проекту)

Участь у Літніх курсах в Нітрі (Словаччина)

Участь у навчанні в Єревані (Вірменія)

WP 5. Пілотне викладання / навчання

Функціонування гуртка для студентів (тематика занять та фотозвіт)

Проведення занять зі студентами за модифікованими робочими програмами навчальних дисциплін (спеціальність “Початкова освіта”)

Проведення науково-дослідницької роботи студентів

Навчання керівників навчальних закладів (STEM освіта, робототехніка)

Електронні курси з вбудованих систем

WP 6. Забезпечення якості та контроль якості

Адаптація Європейської рамки кваліфікації

Розробка критеріїв оцінювання результатів роботи в проекті

Розробка методики організації навчального процесу

Розробка контролюючого модуля до системи електронного навчання «Електронний деканат» (стаття), (посібник)

Інструментарій для оцінювання ЕНК (положення), (навчальний посібник)

Розробка вимог до структури електронного курсу (положення), (навчальний посібник)

Розробка відео уроків для навчання роботи з Мудл (відеокурс)

WP 7. Поширення інформації про проект і співпраця з підприємствами

Сайт проекту

Наказ № 41 від 10.02.2014 р. «Про науково-дослідну діяльність на виконання проекту програми Темпус «Розвиток навчальних курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних підходів для інтеграції наукових досліджень, навчання і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії»»

Вікі-сторінка проекту

DesIRE в соціальній мережі Facebook

Сторінка проекту TEMPUS DesIRE у соціальній мережі Facebook

Презентація проекту для керівників структурних підрозділів в університетіЗвіт

Науково-практичний семінар “Презентація проекту DESIRE для навчальних закладів регіону”Звіт

Презентація проекту на І Всеукраїнській конференції ІТ- 2014Звіт

Звітня презентація про літні курси в Нітрі (Словаччина)

Публікація статті «Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів»

Практичний семінар «PTC CREO: проектування – від теорії до практики»

Розширене засідання кафедри та звіт викладачів щодо навчання в Ільменау, аналізу дисциплін та особливостей впровадження вбудованих систем в навчальний процес Університету

Проведення практичного семінару «Презентація DESIRE. Проектування тривимірної моделі у середовищі САПР Creo Parametric 2.0»

Робототехніка та 3D-моделювання підвищують якість підготовки спеціалістів технічних та інженерних спеціальностей

Робототехніка та моделювання в Університеті Грінченка

Мислити по-новому допоможе 3D-моделювання

Робототехніка та 3D моделювання в Університеті Грінченка

Робототехника, моделирование в Университете Гринченко

WP 8. Управління проектом

Затвердження команди проекту (наказ № 603 від 31.12.2014 р.)

Наказ № 188 від 30.04.2014 р. «Про проведення міжнародного науково-практичного семінару «Представлення плану проекту DESIRE українськими партнерами»»

План впровадження проекту

Проведення зустрічі українських партнерів проекту

Моніторингова місія проекту

Звіт за 6 місяців

Звіт за рік

Звіт за 24 місяці

Внески партнера до фінального звіту (36 місяців)

Звіт за пілотне навчання

Опитувальник «Оцінка досягнутих результатів»

Фінальний звіт, відео